Ansatte

Ansatte som arbeider i Klæbu menighet:

Ansatte som arbeider i Klæbu menighet:

 Fellesrådsansatte:
(Oppdatert per sept 2014)

  • Kirkeverge: Arnt Morten Holmli
  • Kateket: Tove Hørgård Unsmo
  • Diakon: Ester Elvrum Vinnem
  • Organist: Tommy Nilsen
  • Menighetsarbeider og sekretær: Ingjerd H. Fredriksen 
  • Klokker: Terje Holmli
  • Klokker: Jan Ditmar Kahrs
  • Klokker: Ida M. Volden
  • Kirkegårdsdriften utføres av Klæbu Industrier AS

 

Bispedømmerådsansatte:

  • Sokneprest: Toril Stendahl

KONTAKTINFO ePOST

ePost til kontoret skal sendes til:
post.kirken(a)klabu.kommune.no 

 

Navn

e-post

 

 

 

 

Tove Hørgård Unsmo

tove.horgard.unsmo(a)klabu.kommune.no

 

Tommy Nilsen

tommy.nilsen(a)klabu.kommune.no

 

Ester Elvrum Vinnem

ester.elvrum.vinnem(a)klabu.kommune.no

 

Ingjerd H. Fredriksen

 ingjerd.heggheim.fredriksen(a)klabu.kommune.no

 

Terje Holmli

 

 

Jan Ditmar Kahrs

 janditmar(a)gmail.com

 

 

 

 

 Toril Stendahl

toril.stendahl(a)klabu.kommune.no 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter