Gudstjenesteutvalget

Presentasjon av gudstjenesteutvalget

Utvalget består av:
Cristine Harrang Olsen
Nils Os Øvstebø
Torill Moe
Linda Overvik
John Sørensen Moe
Tommy Nilsen (organist)
Toril Stendahl (sokneprest)

Noen av oppgavene de har:

  • Gudstjenestereformen 2012
  • Rådgivende for menighetsrådet
  • Bidra til et variert gudstjenestetilbud

 

Innhold Planlegge Aktiviteter