Diakoniutvalget

Presentasjon av diakoniutvalget

Utvalget har bestått av (frem til november 2013):
Kristianna Skavlan
Helene Broen
Kjellaug Gunnes
Kåre Haugen (repr. fra MR)
Toril Stendahl (sokneprest)

Noen av oppgavene de har:

  • Fasteaksjonen
  • Formidagstreff på Kirkestuen
  • Arrangere tur annethvert år

Valg av Menighetsrådets representant vil skje snart,

Innhold Planlegge Aktiviteter