Menighetsbladet


Menighetsbladet kommer normalt ut med 4 nummer i året.

Redaksjonskomitéen består av:

Lillian Waaden
Thore Forsgren
Tore Steen
Ingjerd H. Fredriksen

Gave til menighetsbladet kan gis til konto 4358 08 32998

Ønskes annonseplass i menighetsbladet  ?
Ta kontakt med kirkekontoret tlf 72 83 35 00

Innhold Planlegge Aktiviteter