Misjonsprosjektet

Misjonsprosjektet - Klæbu menighet

Vi har et misjonsprosjekt som drives av Det Norske Misjonsselskap, NMS.  Det heter

    Diakoni og bistand i Etiopia.

4 takkoffer i året går til prosjektet.

En annen inntekskilde er salg av lys som er støpt på Knausen Lysstøperi. All inntekten på dette salget går til NMS, og 50% av inntektene er direkte øremerket misjonsprosjektet.

Leder for misjonsprosjektet i Klæbu er Marie Kahrs. Salget av lys er det også Marie Kahrs som står for i dag.

En kort presentasjon av prosjektet:

Diakoni og bistand i Etiopia; prosjektnr. 620 000  

NMS samarbeider med Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY) om bistandsarbeid. Satsingsområdet i programmet er integrert landsbyutvikling i Vest-Etiopia. Tre integrerte landsbyutviklings-prosjekt føres videre, men det eldste av disse, prosjektet i Agallo Meti og Sirba i Blånildalen, vil bli faset ut i løpet av 2006. Også forebyggende hiv/aids arbeid prioriteres. Målsettingen er å bidra til utvikling i disse svært fattige områdene, marginaliserte gruppers levevilkår og behov og deres mulighet til å bestemme over egne liv vektlegges. Norad støtter flere av prosjektene innen diakoni og bistand i Etiopia.

Kirkens arbeid blir lagt merke til av folk flest fordi de opplever at prosjektene ikke gjør forskjell på folk. De inkluderer både kvinner og menn, kristne og muslimer. Bilde viser vanningsanlegg i Etiopia (foto NMS).

Fra programrapport for 2005 skrevet av John Gunnar Raen:
"Alle prosjektene innenfor programmet er på forskjellige måter med på å skape bedre levevilkår. Viktigst er de tre integrerte landsbyutviklingsprosjektene som bidrar til opplæring og organisering av bondegrupper og kvinnegrupper, bedre jordbruksmetoder, erosjonstiltak og sikring av vannkilder. Men også vanndrevne møller i Beghi og det holistiske utviklingsprogrammet med for eksempel stipendier, treplanting og småbruer endrer levevilkårene.

Kirkens prosjekter er relativt små sett med regionale myndigheters øyne, men store sett fra lokalbefolkningens synspunkt. Prosjektene får ringvirkninger utover sitt prosjektområde.

I tillegg til jordbrukstiltak er tiltak innen helse og hygiene viktige for lokalbefolkningen. Det er blant annet gjennomført tiltak som introduksjon av latriner, graving av brønner og sikring av vannkilder. Vaksinasjonsprogram, svangerskapskontroll og kurs for tradisjonelle jordmødre bidrar til bedre helseforhold.

Representant Jan Gunnar Raen løfter fram de integrerte prosjektene i Beghi-Gidami og Nonno som de beste prosjektene i 2005. Gjennom dyktige prosjektledelser har disse prosjektene levert gode resultater. Begge prosjektene har klart å engasjere lokalbefolkningen på en god måte og i Nonno har de i tillegg fått et nært og godt samarbeid sammen med myndighetene.

Be om fortsatt bedrede levevilkår for menneskene som er omfattet av NMS og Mekane Yesus kirkens’ prosjekter i Etiopia."

Innhold Planlegge Aktiviteter