Misjonsaliansen


Misjonsforening for Misjonsaliansen

Møtene er sammen med Israelsmisjonen og det er møte en onsdag hver måned kl. 18.00  eller kl. 19.30 hvis en har taler utenifra.

Leder av styret for Misjonsaliansen i Klæbu er Anna Moe.

Kontaktperson for Norges Samemisjon er John S. Moe. Normalt har de 3 møter i året,  hver gang er det besøk fra Norges Samemisjon.


Historikk i Klæbu

Misjonsaliansen

Den Norske Israelsmisjonen

Norges Samemisjon

Innhold Planlegge Aktiviteter