Redaktøransvar


Ansvarlig redaktør for www.klabu.kirken.no er  Tore Steen

Grupper / foreninger som har informasjon på www.klabu.kirken.no får anleding til å legge ut denne informasjonen selv hvis de ønsker dette.

Vi er svært intressert i tilbakemeldinger på hvis du savner noe informasjon her eller om du har tips på ting vi kan gjøre bedre.

Tore Steen  har vært leder av menighetsrådet i Klæbu fra  01.01.2006 tom høst 2011.

Klæbu menighet har begrensede personalmessige og økonomiske resurser og har for øyebikket ikke ledige resurser i administrasjon til å drifte nettstedet annet enn via frivillig basis. Driftsform kan bli vurdert på nytt på et senere tidspunkt. Målet er at nettstedet skal være oppdatert med informasjon om aktuelle arrangementer i menigheten.

Fra VÆR VARSOM PLAKATEN:
Punkt 2.3 Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag, verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.Innhold Planlegge Aktiviteter