Støtt Klæbu menighet


Vi er taknemmelige for gaver som gis til Klæbu menighet.
 
Gaver kan enten være frie som vi benytter til beste for menigheten eller de kan være reservert til et bestemt formål.

Konto er  4358 08 32998

Gaver over kr 500 gitt til Den norske kirke gir rett til skattefradrag hvis det oppgis personnr slik vi kan rapportere inn gaven. I 2015 er det kr 20 000 en kan få fradrag for


Mere informasjon om skattefrie gaver

Innhold Planlegge Aktiviteter