Frivillige medarbeidere


Klæbu menighet her en rekke frivillige som deltar i råd, utvalg, konfirmantarbeid, kirkevert, menighetsblad og mange av aktivitetene presentert på denne nettsiden.

Klæbu menighet sender også fjorårs konfirmanter på ungdomslederkurs som arrangeres av Heimdal prosti. I år er det 7 personer som deltar. Vi har derfor en stor gruppe med ungsomsledere i alderen 15-22 år som vi kan benytte i forskjellige arrangementer. F.eks. er flere av disse med som ungdomsledere på konfirmant leir. For disse har vi også egne samlinger der vi planlegger aktiviteter.


Det er totalt over hundre frivillige som gjør en stor innsats i Klæbu menighet.

Tusen takk til alle som stiller opp for fellesskapet.

Har du lyst på noen utfordringer i Klæbu menighet er det bare å ta kontakt med oss.

Innhold Planlegge Aktiviteter