Ungdomsledere


Klæbu menighet har en stor gruppe ungdomsledere i alderen 16-22 år som er med som ledere på forskjellige arrangementer som f.eks. konfirmantleir og andre arrangementer for konfirmantene, men også på andre aktiviteter som speider, KRIK etc.

For ungdomslederene har vi også egne samlinger. 

Innhold Planlegge Aktiviteter