Menighetsrådet

Menighetsrådet

Klæbu er en ensokn menighet dvs Den Norske Kirke har bare  en  menighet innenfor kommunen. Menighetsrådet utgjør derfor også Kirkelig fellesråd sammen med en valgt representant fra kommunen.
Nye medlemmer til menighetsråd ble valgt i samme dag som kommunevalget i september 2015.

Medlemmer (Fra 1. oktober 2015):

Leder Olaug Helene Kjeka Broen

Nesteleder Tore Steen

Anne Berit Paulen Moe

Camilla Haugan Holvik

Ida Margrethe Volden

Cristine Harang Olsen

I tillegg har sokneprest Toril Stendahl fast plass.

5 varamedlemmer (1 vara møter alltid på  møter)  

 Gro-Irene Lauritzen Skomedal

 Ronny Wigdahl

 Per Inge Løvold

 Oddgeir Moe

 Kristine Orset Stene

 

Noen arrangementer menighetsrådet har ansvar for:

  • Alt praktisk rundt 50 års konfirmantjubileum
  • Kirkekaffe ved diverse arrangementer (f.eks. felles gudstjeneste med Betel menighetsenter)
  • Fest for konfirmanter og foreldre og kirkeverter ved konfirmasjonsgudstjenester
  • Menighetens juletrefest 4.juledag
Innhold Planlegge Aktiviteter