Ungdomsgudstjeneste


Bispevisitas 7.-12. februar 2012

Ungdomsgudstjeneste
Torssdag 8. februar kl.18.00 i Klæbu kirke

Medvirkende:
Biskop Tor Singsaas
Prost Bertel Aasen
Sokneprest Toril Stendahl
Kateket Katri Falk
Organist Tommy Nilsen
Musikere
Ungdomsledere

Innhold Planlegge Aktiviteter