Samling for frivillige medarbeidere


Bispevisitas 7.-12. februar 2012

Medarbeidssamling

Trosdag 9. februar (kl.19.30) Betel menighetssenter

Alle frivillige medarbeidere i menigheten inviteres til møte med biskop Tor Singsaas. Samlingen starter med gudstjeneste kl.18.00 i kirken og fortsetter på Betel menighetssenter etterpå, frem til ca kl.21.00. Både nåværende og tidligere medarbeidere er hjertelig velkommen. Medlemmer i de kristne misjonsorganisa-sjonene og barne- og ungdomsorganisa-sjonene er også spesielt inviterte.

Klæbu menighet har svært mange frivillige medarbeidere, som yter en innsats i store og små arrangementer gjennom året; vaffelstekere, kirkeverter, ungdomsledere, snømåkere, vaskere, medlemmer i råd og utvalg, barneledere osv osv.  Vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å treffes denne kvelden.

Hjertelig velkommen!

Innhold Planlegge Aktiviteter