Visitasmøte


Bispevisitas 7.-12. februar 2012

Visitasmøte
Søndag 12. februar kl.13.00-15.00 
Klæbu samfunnshus, Sørborgen skole

Åpent møte med kirkekaffe.
Biskopen holder sitt visitasforedrag, en oppsummering av visitasuken.
Åpen samtale mellom biskop og menighet.

Innhold Planlegge Aktiviteter